Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Historia zmian

 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 19 12 12, 15 01 02." zmieniono dnia: 2019-02-28 14:19 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty" zmieniono dnia: 2019-02-25 09:09 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty- dostawa materiałów preizolowanych" zmieniono dnia: 2019-02-25 08:18 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty- dostawa materiałów preizolowanych" zmieniono dnia: 2019-02-22 13:47 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którego przedmiotem są: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz roboty budowlane związane z budową sieci cieplnej przy ul. Zamkowej w Sanoku wraz z przyłączem do budynku ul. Zamkowa 11" zmieniono dnia: 2019-02-19 12:51 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" zmieniono dnia: 2019-02-15 10:58 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 19 12 12, 15 01 02." stworzono dnia: 2019-02-15 09:39 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty- dostawa materiałów preizolowanych" stworzono dnia: 2019-02-14 12:10 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którego przedmiotem są: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz roboty budowlane związane z budową sieci cieplnej przy ul. Zamkowej w Sanoku wraz z przyłączem do budynku ul. Zamkowa 11" zmieniono dnia: 2019-02-11 14:14 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - wykonanie bezwykopowego remontu odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Sanoku przy ul. Kościuszki oraz ul. 3-go Maja" zmieniono dnia: 2019-02-11 14:00 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - wykonanie bezwykopowego remontu odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Sanoku przy ul. Kościuszki oraz ul. 3-go Maja" zmieniono dnia: 2019-02-08 14:28 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 15 01 06, 17 09 04, 17 01 01, 17 06 04, 20 01 11, 20 03 07, 16 01 03." zmieniono dnia: 2019-02-08 13:47 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - wykonanie bezwykopowego remontu odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Sanoku przy ul. Kościuszki oraz ul. 3 Maja" stworzono dnia: 2019-02-08 09:19 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Oferta pracy – Elektryk" zmieniono dnia: 2019-02-06 08:35 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty" zmieniono dnia: 2019-02-01 08:29 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty" zmieniono dnia: 2019-02-01 08:28 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Postępowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego kamiennego energetycznego na sezon grzewczy 2019/2020" stworzono dnia: 2019-01-31 12:14 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którego przedmiotem są: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz roboty budowlane związane z budową sieci cieplnej przy ul. Zamkowej w Sanoku wraz z przyłączem do budynku ul. Zamkowa 11" zmieniono dnia: 2019-01-31 11:45 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którego przedmiotem są: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz roboty budowlane związane z budową sieci cieplnej przy ul. Zamkowej w Sanoku wraz z przyłączem do budynku ul. Zamkowa 11" zmieniono dnia: 2019-01-31 11:45 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którego przedmiotem są: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz roboty budowlane związane z budową sieci cieplnej przy ul. Zamkowej w Sanoku wraz z przyłączem do budynku ul. Zamkowa 11" zmieniono dnia: 2019-01-31 11:44 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 15 01 06, 17 09 04, 17 01 01, 17 06 04, 20 01 11, 20 03 07, 16 01 03." zmieniono dnia: 2019-01-30 14:05 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 15 01 06, 17 09 04, 17 01 01, 17 06 04, 20 01 11, 20 03 07, 16 01 03." zmieniono dnia: 2019-01-28 13:11 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 15 01 06, 17 09 04, 17 01 01, 17 06 04, 20 01 11, 20 03 07, 16 01 03." stworzono dnia: 2019-01-28 13:06 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którego przedmiotem są: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz roboty budowlane związane z budową sieci cieplnej przy ul. Zamkowej w Sanoku wraz z przyłączem do budynku ul. Zamkowa 11" stworzono dnia: 2019-01-28 08:17 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" zmieniono dnia: 2019-01-25 14:24 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" zmieniono dnia: 2019-01-25 14:19 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wodomierzy" zmieniono dnia: 2019-01-25 14:14 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" zmieniono dnia: 2019-01-25 14:12 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wodomierzy" zmieniono dnia: 2019-01-18 09:17 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" zmieniono dnia: 2019-01-17 11:23 przez: Monika Serafin