Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Historia zmian

 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na ubezpieczeniu mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowego i komunikacyjnego" zmieniono dnia: 2019-11-15 09:06 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na ubezpieczeniu mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowego i komunikacyjnego" zmieniono dnia: 2019-11-14 08:45 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na ubezpieczeniu mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowego i komunikacyjnego" zmieniono dnia: 2019-11-13 08:25 przez: Kamil Bujacz
 • Strona : "Zakład Obsługi Technicznej" zmieniono dnia: 2019-11-12 14:06 przez: Michał Hassinger
 • Strona : "Zakład Obsługi Technicznej" zmieniono dnia: 2019-11-12 14:06 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na ubezpieczeniu mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowego i komunikacyjnego" zmieniono dnia: 2019-11-08 12:32 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa, montaż, posadowienie i uruchomienie fabrycznie nowej i sprawnie technicznie automatycznej myjni portalowej" zmieniono dnia: 2019-11-05 10:36 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa używanych ciągników siodłowych oraz używanego pojazdu służącego do przewozu kontenerów - hakowca" zmieniono dnia: 2019-11-05 10:34 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na ubezpieczeniu mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowego i komunikacyjnego" stworzono dnia: 2019-10-31 14:37 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga, fabrycznie nowej naczepy kurtynowej oraz fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej." zmieniono dnia: 2019-10-30 10:27 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie studium wykonalności realizacji zadania pt. „Modernizacja źródła ciepła Kiczury, w tym EC w oparciu o technologię ORC”" zmieniono dnia: 2019-10-29 14:57 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa materiałów preizolowanych" zmieniono dnia: 2019-10-29 11:23 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - usługi związane z odbiorem, załadunkiem, transportem i gospodarowaniem ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05. " zmieniono dnia: 2019-10-29 11:18 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - usługi związane z odbiorem, załadunkiem, transportem i gospodarowaniem ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05. " stworzono dnia: 2019-10-29 11:12 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa używanych śmieciarek do wywozu nieczystości stałych zasilanych paliwem CNG" zmieniono dnia: 2019-10-18 14:20 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie studium wykonalności realizacji zadania pt. „Modernizacja źródła ciepła Kiczury, w tym EC w oparciu o technologię ORC”" zmieniono dnia: 2019-10-16 14:30 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga, fabrycznie nowej naczepy kurtynowej oraz fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej." zmieniono dnia: 2019-10-16 14:24 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa używanych ciągników siodłowych oraz używanego pojazdu służącego do przewozu kontenerów - hakowca" zmieniono dnia: 2019-10-15 12:29 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa używanych śmieciarek do wywozu nieczystości stałych zasilanych paliwem CNG" zmieniono dnia: 2019-10-14 14:45 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga, fabrycznie nowej naczepy kurtynowej oraz fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej." zmieniono dnia: 2019-10-11 15:13 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie studium wykonalności realizacji zadania pt. „Modernizacja źródła ciepła Kiczury, w tym EC w oparciu o technologię ORC”" zmieniono dnia: 2019-10-11 14:55 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie studium wykonalności realizacji zadania pt. „Modernizacja źródła ciepła Kiczury, w tym EC w oparciu o technologię ORC”" zmieniono dnia: 2019-10-11 14:25 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty" stworzono dnia: 2019-10-11 14:13 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga, fabrycznie nowej naczepy kurtynowej oraz fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej." zmieniono dnia: 2019-10-10 14:20 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga, fabrycznie nowej naczepy kurtynowej oraz fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej." zmieniono dnia: 2019-10-10 14:20 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa używanych ciągników siodłowych oraz używanego pojazdu służącego do przewozu kontenerów - hakowca" zmieniono dnia: 2019-10-09 14:44 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga, fabrycznie nowej naczepy kurtynowej oraz fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej." zmieniono dnia: 2019-10-08 13:34 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga, fabrycznie nowej naczepy kurtynowej oraz fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej." stworzono dnia: 2019-10-08 13:23 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa, montaż, posadowienie i uruchomienie fabrycznie nowej i sprawnie technicznie automatycznej myjni portalowej" zmieniono dnia: 2019-10-07 11:34 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa używanych ciągników siodłowych oraz używanego pojazdu służącego do przewozu kontenerów - hakowca" stworzono dnia: 2019-10-04 14:27 przez: Kamil Bujacz