Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Historia zmian

 • Strona : "Rada nadzorcza" zmieniono dnia: 2019-07-17 14:21 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Rada nadzorcza" zmieniono dnia: 2019-07-17 14:18 przez: Sławomir Nastała
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 15 01 06, 17 09 04, 17 01 01, 17 06 04, 20 01 11, 20 03 07, 16 01 03." zmieniono dnia: 2019-07-10 13:43 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Postępowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego kamiennego energetycznego na sezon grzewczy 2019/2020" zmieniono dnia: 2019-07-10 13:41 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 19 12 12, 15 01 02." zmieniono dnia: 2019-07-10 13:41 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 17 09 04, 17 06 04, 20 01 11, 16 01 03." zmieniono dnia: 2019-07-10 13:40 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych" zmieniono dnia: 2019-07-08 14:34 przez: Kamil Bujacz
 • Strona : "Zarząd" zmieniono dnia: 2019-07-04 08:04 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Oferta pracy – Elektryk Zakład Ciepłowniczy" stworzono dnia: 2019-07-01 14:34 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych" zmieniono dnia: 2019-06-17 13:40 przez: Kamil Bujacz
 • Strona : "Status prawny" zmieniono dnia: 2019-06-10 14:49 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Struktura własnościowa i majątek" zmieniono dnia: 2019-06-10 14:41 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Struktura własnościowa i majątek" zmieniono dnia: 2019-06-10 14:39 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Rada nadzorcza" zmieniono dnia: 2019-06-10 10:13 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Rada nadzorcza" zmieniono dnia: 2019-06-10 10:09 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Rada nadzorcza" zmieniono dnia: 2019-06-10 10:07 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Rada nadzorcza" zmieniono dnia: 2019-06-10 10:06 przez: Sławomir Nastała
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych" zmieniono dnia: 2019-06-07 09:23 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych" zmieniono dnia: 2019-06-06 12:55 przez: Kamil Bujacz
 • Strona : "Pliki do pobrania" zmieniono dnia: 2019-05-21 14:45 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg w formie licytacji na sprzedaż środków trwałych" zmieniono dnia: 2019-05-20 07:18 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych" zmieniono dnia: 2019-05-14 10:53 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych" stworzono dnia: 2019-05-14 10:31 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg w formie licytacji na sprzedaż środków trwałych" zmieniono dnia: 2019-04-26 14:24 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg w formie licytacji na sprzedaż środków trwałych" zmieniono dnia: 2019-04-26 14:05 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg w formie licytacji na sprzedaż środków trwałych" stworzono dnia: 2019-04-26 14:04 przez: Michał Hassinger
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2019-04-26 11:34 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2019-04-26 11:33 przez: Sławomir Nastała
 • Artykuł : "Postępowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego kamiennego energetycznego na sezon grzewczy 2019/2020" zmieniono dnia: 2019-03-27 12:53 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - wykonanie bezwykopowego remontu odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Sanoku przy ul. Kościuszki oraz ul. 3-go Maja" zmieniono dnia: 2019-03-22 07:17 przez: Kamil Bujacz