Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Historia zmian

 • Artykuł : "Przetarg licytacyjny na sprzedaż środków trwałych w postaci samochodu ciężarowego STAR W200" zmieniono dnia: 2020-07-08 11:01 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego przeznaczonego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i burzowej" zmieniono dnia: 2020-07-07 12:51 przez: Kamil Bujacz
 • Strona : "Pliki do pobrania" zmieniono dnia: 2020-07-02 11:50 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Postępowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego kamiennego energetycznego na sezon grzewczy 2020/2021. " zmieniono dnia: 2020-07-02 11:40 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg licytacyjny na sprzedaż środków trwałych w postaci samochodu ciężarowego STAR W200" zmieniono dnia: 2020-06-24 14:06 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci samochodu ciężarowego STAR W200" stworzono dnia: 2020-06-24 11:19 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-06-24 11:17 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-06-24 11:17 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego przeznaczonego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i burzowej" zmieniono dnia: 2020-06-24 09:01 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy budynku kotłowni: etap I – przebudowa elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0÷4" zmieniono dnia: 2020-06-24 08:59 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego przeznaczonego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i burzowej" zmieniono dnia: 2020-06-23 09:52 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy budynku kotłowni: etap I – przebudowa elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0÷4" zmieniono dnia: 2020-06-19 10:02 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego przeznaczonego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i burzowej" stworzono dnia: 2020-06-17 12:34 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " stworzono dnia: 2020-06-09 13:36 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 15 01 06." zmieniono dnia: 2020-06-09 10:21 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie systemu nawęglania – wiaty stalowej nad zsypnicą w Zakładzie Ciepłowniczym SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w Sanoku " zmieniono dnia: 2020-06-09 10:20 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-06-05 12:22 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-06-05 12:21 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-06-05 12:21 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-06-05 12:20 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-06-05 12:20 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy budynku kotłowni: etap I – przebudowa elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0÷4" zmieniono dnia: 2020-06-02 14:22 przez: Kamil Bujacz
 • Strona : "Struktura organizacyjna" zmieniono dnia: 2020-05-29 09:58 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Struktura organizacyjna" zmieniono dnia: 2020-05-29 09:57 przez: Sławomir Nastała
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy budynku kotłowni: etap I – przebudowa elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0÷4" stworzono dnia: 2020-05-26 14:30 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-05-26 13:46 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-05-26 13:43 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Postępowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego kamiennego energetycznego na sezon grzewczy 2020/2021. " zmieniono dnia: 2020-05-25 14:46 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Postępowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego kamiennego energetycznego na sezon grzewczy 2020/2021. " zmieniono dnia: 2020-05-25 14:44 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Postępowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego kamiennego energetycznego na sezon grzewczy 2020/2021. " stworzono dnia: 2020-05-25 14:43 przez: Monika Serafin