Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Historia zmian

 • Strona : "Pliki do pobrania" zmieniono dnia: 2020-04-09 11:41 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2020-04-09 11:28 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Pliki do pobrania" zmieniono dnia: 2020-04-09 11:26 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2020-04-09 11:25 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Pliki do pobrania" zmieniono dnia: 2020-04-09 11:08 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2020-04-09 11:03 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2020-04-09 10:52 przez: Sławomir Nastała
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11" zmieniono dnia: 2020-03-30 14:28 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11" zmieniono dnia: 2020-03-30 14:26 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11" zmieniono dnia: 2020-03-30 14:25 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11" stworzono dnia: 2020-03-30 14:23 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej" zmieniono dnia: 2020-03-27 11:07 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej" stworzono dnia: 2020-03-27 11:04 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz w budynku zarządzanym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" zmieniono dnia: 2020-03-27 10:59 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" zmieniono dnia: 2020-03-27 10:58 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - opracowanie projektu rozbudowy części ściekowej na oczyszczalni Ścieków w Trepczy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów" stworzono dnia: 2020-03-24 13:30 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" zmieniono dnia: 2020-02-27 14:32 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" zmieniono dnia: 2020-02-27 14:28 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - jest usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia terenu Bazy SPGK w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 oraz terenu dworca multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 zarządzanego przez SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2020-02-25 13:24 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa używanych ciągników siodłowych oraz używanego pojazdu służącego do przewozu kontenerów - hakowca" zmieniono dnia: 2020-02-24 07:28 przez: Kamil Bujacz
 • Strona : "Zakład Obsługi Technicznej" zmieniono dnia: 2020-02-19 08:49 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz w budynku zarządzanym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" zmieniono dnia: 2020-02-14 10:32 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - sprzedaż i dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Sanoku" zmieniono dnia: 2020-02-14 09:48 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - jest usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia terenu Bazy SPGK w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 oraz terenu dworca multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 zarządzanego przez SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2020-02-12 12:28 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - sprzedaż i dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Sanoku" zmieniono dnia: 2020-02-11 13:13 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" zmieniono dnia: 2020-02-07 13:46 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 16 01 03" zmieniono dnia: 2020-02-07 08:42 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 16 01 03" zmieniono dnia: 2020-02-07 08:42 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - jest usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia terenu Bazy SPGK w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 oraz terenu dworca multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 zarządzanego przez SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2020-02-06 14:24 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - jest usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia terenu Bazy SPGK w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 oraz terenu dworca multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 zarządzanego przez SPGK Sp. z o.o." stworzono dnia: 2020-02-04 14:29 przez: Kamil Bujacz